Polititall forsøkt holdt hemmelig

Skattebetalerne i Rogaland burde ikke få vite om pengeproblemene som to store drapssaker førte til for lokalt politi. Også Politidirektoratets svar på søknader om ekstrabevilgninger skulle holdes hemmelig.