Stiller krav til helsevesenet

Statsadvokat Tormod Haugnes i Rogaland mener de nye reglene om tvungen psykiatrisk behandling er en klar forbedring både for samfunnet og for den enkelte forbryter som blir ansett for å være psykotisk på handlingstiden.