Fiskefusk i Egersund?

Motortrøbbel tvang en dansk fiskebåt til Egersund. Fangsten var innmeldt som kolmule i Danmark, men det påstås å være sild som ble losset.