«Hemmelig» turvei i Dalane

Hvorfor er ikke den fantastiske turveien mellom kirkene i Bjerkreim og Helleland merket og markedsført?