Rister liv i Vassøy-bru

Etter flere års politisk dvale våkner striden om bru til Vassøy til live igjen.