Lærere legger bort ABC-en

Lærere baserer seg i stor grad på materiell de lager selv når de skal lære andreklassinger å lese. Det går fram av en undersøkelse gjort av studenter i spesialpedagogikk ved Høgskolen i Stavanger.