- Unaturlig med konfliktfritt IVAR

— Noen gir mer lyd fra seg enn andre, og enkelte kommuner er mer misfornøyde enn andre. Uenighetene er størst mellom de store kommunene, sier styreleder i IVAR (Interkommunalt vann-, avløp- og renovasjonsverk), Jostein W. Rovik, som også er ordfører i Sandnes kommune.