Ikke krav på erstatning fra psykiatrisk

Stavanger tingrett ga ikke Sissel Omdal medhold i kravet om erstatning.