Få og dyre barnehager

Hver barnehageplass i Sandnes koster kommunen 83.132 kroner i året. Det er hele 15.554 kroner mer enn resten av landets kommuner bruker i gjennomsnitt.