Bomringen kan stå klar i mars

Prosjektleder Jo— Øyvind Andersen i Vegdirektoratet mener fortsatt at bomringen på Nord-Jæren kan stå klar i mars. Det er bare et skrekkscenario å tro at Nord-Jæren skal havne bak Oslo i køen.