Helsebading kan bli nedlagt

100 pasientar står i fare for å mista treningstilbodet dei har ihelsebassenga i kommunen. Grunnen er at kommunen krev leige forbassenga.