Sevland kjefter på Brustad

Statsråd Sylvia Brustad lar Stavanger vente på hennes dom over kommunens nye satsing på flyktninger. Det blir det bråk av.