Skal huset vernes eller fjernes?

Byantikvar Elsa Grimnes får ofte mye av kjeften når det oppstår uenighet om vern eller riving.