65.000 skal dele én ambulanse

Økonomiske innskrenkninger kan bety halvering av ambulansetjenesten for Sandnes og Gjesdal.