550 nye søkere til musikkskolen

Sandnes Musikk— og kulturskole har fått flere nye søkere enn på lenge.