Håp om raskere start i nye Sirevåg havn

To firma ønsker å starte fiskerivirksomhet i Sirevåg helst fra sommeren av.