Aktivitetskafé for tv-aksjon

Når bøsseberarar tråler landet søndag, så er folk i Klepp invitert til aktivitet og kafé til inntekt for den store tv-innsamlinga.