Hektisk møteverksemd om forholdene på «John R»

Lagnaden til vraket av «John R» vert avgjort i løpet av få dagar.