Næringsforeninger går sammen

Mens politikerne i Stavangers nabokommuner tviholder på kommunegrensene, ønsker næringsforeningene å gå motsatt ved å fusjonere.