Storoffensiv mot farlig avfall

Innen et år risikerer Rogalandsbedrifter som ikke har skikkelige innsamlingsordninger for farlig avfall å få seg en skrape hvis de ikke ta hånd om miljøavfallet på skikkelig vis.