Krangel om brann i fjor

I mai i fjor ble et stort område avsvidd mellom Liavatnet og Spjodavatnet.