Finnova skal skapa nytt på Finnøy

Finnøy skal få eit eige selskap, Finnova, for nyetablering av verksemder i kommunen.