- Torturofre er utrygge

Mennesker som har flyktet fra krig og tortur, sliter ofte med utrygghet og voldsomme traumer resten av livet.