Nytt tilbud til personer med dobbeltdiagnose

Personer som sliter med både psykiske lidelser og rus blir lett svingdørpasienter. Nå får de et tilbud som er rettet spesielt mot dem.