Tilskudd til rehabilitering

Time-rådmannen foreslår å opprette en tilskuddsordning for rehabilitering av verneverdige bygninger i kommunen, fra og med neste år.