Far Berntsen

— Ingvald Berntsen? Nei, han er ikke her akkurat nå. Han øver segpå å bli pensjonist.