Knivran oppklart

Det første kioskranet i Strands historie er oppklart. En 24-åringhar tilstått.