Parkeringskaos på Storhaug

Om dagen har Vaisenhusgata et idyllisk gatetun. Men mange kvelder iuken blir gatetunet en slagmark for vill jakt etterparkeringsplass.