Kommunen eier Eiganes-hager

Ved en feil overtok Stavanger kommune for et par år siden de omstridte hagestripene på Eiganes.