Kongeleg bondedrøs

Då kongen endeleg kom ut frå Garborg— heimen, forsvann majestetenrundt hushjørnet.