Mobbeofre får senskader

«Jeg er egentlig kun blitt sviktet av meg selv fordi jeg ikke sa ifra. Fordi jeg vet at den jeg var før, ikke ville ha funnet seg i det.»