Anklager huseiere for bordelldrift

Aksjonsgruppen Kvinneligaen i Stavanger har navngitt den første av20 huseiere som etter deres mening leier ut til prostituerte.Injurieekspert Per Danielsen sier aksjonistene må kunne bevisehuseierens kjennskap til bordelldrift.