Fiskerne må selge fra båtene

Fiskerne ved Steinkarkaien får selge fisk fra båtene sine, men ikkefra land, krever Næringsmiddeltilsynet.