Ola Skuterud

Ola Skuterud kommer barbent kledd i hvitt ut på trappa utenforhuset på Tjensvoll, på ferie fra jobben som delegasjonsleder forRøde Kors i Palestina.Skuterud vært midt oppe i tragedien de flesteav oss bare ser på tv.