Lunde kan få millionbot

Johs. Lunde Transport AS risikerer fortsatt å måtte betale en botpå 1,5 millioner kroner for påståtte brudd på kjøre— og hviletids-reglene.