Sporene peker mot berederen

Varmtvannsberederen til den legionellasmittede mannen er et stadigmer aktuelt spor i jakten på smittekilden.