Tjørhomfjellet i rute

Planene om inntil fem nye skitrekk, kanskje hotell og 350 hytter/ leiligheter på Tjørhomfjellet er godt mottatt.