Skal forhandle om SMS-oppsigelsene

Onsdag i neste uke er det avtalt et forhandlingsmøte mellom ledelsen i Brødr. Myrhaugen og de to ansatte som ble oppsagt 8. juli fordi de ikke utsatte ferien sin.