Glad Greger

Greger Egseth var en glad mann i går. Gamlingens populærebademester og en kollega er renvasket for anklagene om økonomiskemisligheter.