Vegsjefen vil unngå køer på Bråstein

Vegsjef Tor Geir Espedal legger seg flat i forbindelse med de mangetrafikkfarlige situasjonene ved bompengestasjonen på Bråstein densiste tiden.