Slangemenneske

En gang iblant kommer politiet eller distriktsveterinæren overeksotiske slanger hjemme hos folk eller i esker med tropisk frukt.Da er det ikke usannsynlig at Martin Anfinnsen tilkalles for åidentifisere dyret.