Bestefar på anbud

Er det rett å sette omsorgen for eldre og syke ut på anbud, samtkonkurranseutsette søppeltømming og renhold av skoler?