Forsvaret vil nedlegge bilverkstedet på Soma

Forsvarets transportpool og verksted, Rogaland, skal legges ned. 10 sivilt ansatte ved det militære bilverkstedet på Soma kan stå uten arbeid fra 1. mars i år.