Viksveen møtte påstått føringsoffiser

Journalist Stein Viksveen ble fredag konfrontert med tidligere Stasi-oberstløyntant Heinz Becker, som påtalemyndigheten mener var Viksveens føringsoffiser fra 1983 til 1989.