- Skjerm ungdom fra leteaksjoner

Psykolog Turid Moen mener det er uheldig når ungdommer er med på ålete etter døde personer uten å være forberedt på hva som kan ventedem.