Vil bygge mennesker

Lyst, glede og kjærlighet til menneskene påstår Kari Hansen det ersom driver henne til lederjobben ved Fyrlyssenteret, et møtested iEgersund for rusmisbrukere.