Skole over tre trinn

Etablererskolen for kvinner i Rogaland ble startet høsten 1991 av fylkeslandbrukskontoret og Rogaland fylkeskommune.