Folkehelsa: - Atlantic brøt reglene

— Hadde Hotell Atlantic i Stavanger fulgt veiledningen omkjøletårn, ville fjorårets epidemi vært unngått.