For sikkerhets skyld

Når sjåførene på Gasnors tankbiler kjører i land på Rennesøy, slipper de ferjekøen forbi seg og kjører så alene de kan gjennom Rennfast-tunnelene. Hvorfor? For sikkerhets skyld.