Eldrerådet kjemper for samlingssted

I dag er det kafé for eldre i 2. etasje i Kongsgata 43. Nå ønsker eldrerådet at hele bygningen skal etableres som Eldres Hus.